Over Bremdael

Bremdael is onderverdeeld in een woonzorgcentrum en serviceflats.

Het woonzorgcentrum telt 54 éénpersoonskamers en 6 tweepersoonskamers (24 m²), waarvan 55 RVT-bedden.

Het gelijkvloers is een gesloten afdeling van 35 bedden, bestemd voor mensen met dementie. Deze afdeling, de Patio genaamd, is nog eens opgesplitst in 15 kamers voor bewoners met vergevorderde dementie.

De open afdeling op de eerste verdieping telt eveneens 31 bedden en noemt het Paviljoen. Alle zorgbehoevende ouderen, ook van buiten de regio Herentals, worden er toegelaten.

De gemiddelde leeftijd is 85 jaar en ongeveer 23% van de bewoners zijn mannen.

Iedere afdeling wordt geleid door een afdelingsverantwoordelijke, bijgestaan door verpleegkundigen, bejaardenverzorgsters en logistieke hulpen.

Bremdael heeft ook 60 serviceflats (58m²), op het gelijkvloers en twee verdiepingen, voor bewoners met een grotere zelfstandigheid op het gebied van hulpbehoevendheid. Doch kunnen zij eveneens een beroep doen op verschillende facultatieve diensten. Zo hebben we in de serviceflats ondermeer een eigen verpleeg- en verzorgingsteam, logistieke hulpverlening en een poetsdienst. Er is ook mogelijkheid tot het huren van een kelder en/of carport.
Daarnaast hebben we ook twee luxe-serviceflats met dakterras.

In een centrale keuken worden voor iedereen de maaltijden klaargemaakt, bijgestaan door onze diëtiste.

In de mooie eigentijdse cafetaria kan men vrijblijvend piano spelen, iets drinken, TV kijken, muziek beluisteren, lezen, feesten, deelnemen aan activiteiten begeleid door de ergotherapeute, animatrice en/of vrijwilligers. ’s Zondags kan men hier ook de Eucharistieviering bijwonen.

Vervolgens beschikt Bremdael over een gezellig kapsalon, een ruime kinesitherapiezaal en een sfeervol restaurant waar de serviceflatbewoners ’s middags kunnen eten.

De mooie binnentuin met wandelpaden leid je naar een openluchtschaakbord, een petanquebaan, een vijver, een kinderspeeltuintje en diverse terrassen.

Bremdael is gelegen in de stadskern van Herentals, op tien minuten wandelen van een winkelstraat. Een opstapplaats voor het openbaar vervoer bevindt zich op +/- 200m afstand. Bekijk Bremdael op de kaart!

Onze filosofie

Bremdael staat open voor alle bejaarde personen, ongeacht hun herkomst, hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Onze doelstelling is om aan onze bewoners, valide, zorgbehoevende en dementerende oude­ren, een maximaal geïndividualiseerd verblijf aan te bieden, met aandacht en respect voor iedere persoon.

Wij wensen in de eerste plaats een goede basiszorg aan te bieden, met veel aandacht voor comfortzorg in de palliatieve fase, samen met alle nieuwe hedendaagse hotelfaciliteiten.

Iedere bewoner dient de ruimte te krijgen om op basis van een eigen beslissingsrecht zijn ver­blijf naar eigen inzicht in te richten en te organiseren, rekening houdend met enkele veilig­heidsvoorschriften.

Wij wensen door een kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren en door een innovatief beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

Niet enkel onze bewoners, maar ook hun familieleden verdienen onze volle aandacht.

Wij streven naar een optimale samenwerking met externe diensten voor het realiseren van onze doelstellingen en opdrachten.

Om steeds een verantwoorde hulp- en dienstverlening mogelijk te kunnen maken, wensen wij een gezond financieel beleid te voeren.

Naar onze medewerkers toe wensen wij een werkomgeving te scheppen die hen in staat stelt zich professioneel te ontplooien. Ook vrijwilligers, stagiairs en studenten kunnen op de no­dige ondersteuning rekenen. Belangrijk hierbij is hen de mogelijkheid te geven nieuwe, crea­tieve ideeën voor te stellen.

Teneinde aan te tonen dat wij onze maatschappelijke taak ter harte nemen, wensen wij aan de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen om aan te tonen dat voldaan wordt aan de verschillende van toepassing zijnde regelgevingen.