21 september was het Werelddag Dementie. Hier in Bremdael maken we daar altijd de week van dementie van.

We deden een dementievriendelijke wandeling, we keken naar een film rond dementie en we deden een reminiscentiedag met oude voorwerpen.
Onze werkgroep dementie stelde hun eerste project voor: de deMENSiebibliotheek. Iedereen kon een kijkje komen nemen en informatie vragen.