Medewerkers

Vacatures

VACATURE VERPLEEGKUNDIGE (A2)

Wij zijn op zoek naar een verpleegkundige om ons verpleegkundig team in het woonzorgcentrum te versterken. Wij zijn een zeer huiselijk woonzorgcentrum met twee afdelingen en aangesloten serviceflats, gelegen aan de groene rand van Herentals. We streven naar een kwalitatieve zorg voor al onze bewoners, aangepast aan hun noden en willen ervoor zorgen dat ze zich bij ons thuis voelen.

Functieomschrijving:

Als verpleegkundige maak je deel uit van een team en tracht je een algemeen welzijn van de bewoners te verwezenlijken. Als verpleegkundige bied je aan iedere bewoner een goede en effectieve zorg aan, met inachtneming van zijn/haar lichamelijke en psychosociale behoeften. Alle acties gebeuren in nauw overleg met de directie, de afdelingsverantwoordelijken, de huisarts en het paramedisch team.

Aantal jobs: 1

Plaats tewerkstelling:

Bremdael wzc
Ernest Claesstraat 62
2200 HERENTALS

Type contract: contract onbepaalde duur, contractuele uren bespreekbaar (voltijs, 80%, 75%, halftijds, ...)

Aanbod en voordelen:

- verloning volgens de gangbare barema's
- overname van relevante anciënniteit
- permanente opleidingsmogelijkheden
- woon-werkverkeer wordt vergoed, je krijgt fietsvergoeding vanaf de eerste kilometer en er is een tussenkomst in het openbaar vervoer.
- haard- of standplaatsvergoeding
- aangename werksfeer met toffe collega's

Tijdsregeling: vroeges, lates en dagdiensten, je dient 1 op 2 weekends te werken.

Werkervaring: ervaring als verpleegkundige is een pluspunt. Kandidaten zonder het juiste diploma komen niet in aanmerking voor deze vacature. Toch kunnen ook studenten die nog in de opleiding verpleegkundige zitten, en hun mogelijkheden voor de toekomst willen bekijken ons ook contacteren.

Studies:

- HBO - geriatrisch verpleegkundige
- HBO - ziekenhuisverpleegkundige
- HBO - verpleegkundige

Algemene vereisten:

- je hebt ervaring in de ouderenzorg
- je bent computervaardig (elektronisch zorgdossier GERACC)
- je bent in het bezit van een diploma verpleegkunde (A2)
- je spreekt en begrijpt goed Nederlands

Kerncompetenties:

- integriteit: werken volgens de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen beschreven in de visie animatieve grondhouding, op een eerlijke, consequente en transparante manier

- respect: rekening houden met de eigenheid van iedere persoon. Zich houden aan de algemene regels. Zorg dragen voor eigendommen en materialen van de organisatie

- samenwerken: de werknemer kan met andere werknemers samenwerken. Er wordt rekening gehouden met de mening en gevoelens van anderen. De werknemer past zich aan in functie van het welzijn van de groep en de opdrachten die de groep hoort uit te voeren. De werknemer draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en streeft gemeenschappelijke doelstellingen na.

- loyaliteit: ondersteunen en uitdragen van de missie en de visie van de organisatie

- betrokkenheid: zich identificeren met anderen, het team en de organisatie. De werknemer kan zich inleven in de positie van de organisatie en wil actief bijdragen tot een positieve werking.

Jobgerelateerde competenties:

- de toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...). De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren.
- het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte. Het verpleegkundig materiaal voorbereiden.
- verpleegkundige zorg verlenen. Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...). Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)
- de klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, ...) De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken.
- activiteiten: bloedafname en bacteriologishe staalafname
- activiteiten: pijnbehandeling
- activiteiten: ouderenzorg
- activiteiten: palliatieve zorg
- activiteiten: mondzorg
- de fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken
- palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen
- medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving

Persoonsgebonden competenties:

- samenwerken
- flexibel zijn
- nauwkeurig werken
- plannen en organiseren
- sociaal vaardig zijn
- zelfstandig werken
- bereid zijn tot leren

Voor ons wervingsreserve zijn we op zoek naar zorgkundigen. Interesse om in de toekomst in Bremdael te werken? Stuur uw motivatiebrief en cv door naar valerie@bremdael.be