Medewerkers

VACATURE

VERPLEEGKUNDIGE

Voor patio-team zijn we op zoek naar een verpleegkundige (A1 of A2) met een hart voor dementerenden om ons verpleegkundig team in het woonzorgcentrum te versterken.

We zijn een zeer huiselijk woonzorgcentrum met twee afdelingen en aangesloten serviceflats, gelegen aan de groene rand van Herentals. We streven naar een kwalitatieve zorg voor al onze bewoners, aangepast aan hun noden en willen ervoor zorgen dat ze zich bij ons thuis voelen.

We streven naar een kwalitatieve zorg voor al onze bewoners, aangepast aan hun noden en willen ervoor zorgen dat ze zich bij ons thuis voelen. Als schakel binnen het zorg- en zorgomkaderend team, ben je als verpleegkundige een sleutelfiguur tot het creëren van een volwaardig thuismilieu voor de bewoners, waar optimale medische hulp en verzorging gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel en persoonlijk mogelijk verblijf. Je geeft onze bewoners de verzorging die je uw eigen vader of moeder ook wil geven.

Functieomschrijving:

Als verpleegkundige coördineer je en bied je aan iedere bewoner een goede en effectieve zorg aan,  met inachtneming van zijn/haar lichamelijke en psychosociale behoeften. Je vindt het belangrijk om de bewoners in hun waardigheid te verzorgen. Samen met je collega's streef j naar een kwalitatieve zorg en zorg je ervoor dat de bewoners zich bij ons thuis voelen.  Alle acties gebeuren in nauw overleg met de directie, de afdelingsverantwoordelijken, de huisarts en het paramedisch team.

Jou voornaamste taken:
- coördinatie, organisatie en uitvoeren vande fysieke, psychische en sociale begeleiding van de bewoner, waarbij de eigenheid van de bewoner en zijn zelfredzaamheid centraal staan
- verantwoordelijk voor de dagelijkze zorg van onze bewoners
- toedienen van toilet- en comfortzorg aan onze bewoners
- toedienen van de nodige wondzorg
- toedienen van medicatie
- aandachtig luisteren naar alle bewoners om hun gewoonten, wensen en vragen te kennen
- zorg leveren op maat van de wensen en gewoonten van de bewoners.

Aantal jobs: 1

Plaats tewerkstelling:

Bremdael wzc
Ernest Claesstraat 62
2200 HERENTALS

Type contract: onbepaalde duur, contractuele uren bespreekbaar (voltijds, 80%, 75%, halftijds, …)

Aanbod en voordelen:

- een fijne job waarin je mensen kan helpen en hen een warm thuis bieden
- verloning volgens de gangbare barema’s 330.120, ific-functie 6370
- overname van relevante anciënniteit
- permanente opleidingsmogelijkheden
- woon-werkverkeer wordt vergoed, je krijgt fietsvergoeding vanaf de eerste kilometer en er is een tussenkomst in het openbaar vervoer.
- haard- of standplaatsvergoeding
- aangename werksfeer met toffe collega’s in een huiselijke omgeving.
- nieuwe ideeën zijn altijd welkom, persoonlijk engagement wordt sterk gewaardeerd.

Tijdsregeling: vroeges, lates en dagdiensten, je dient 1 op 2 weekends te werken.

Werkervaring: Kandidaten zonder het juiste diploma komen niet in aanmerking voor deze vacature. Toch kunnen ook studenten die nog in de opleiding verpleegkundige zitten, en hun mogelijkheden voor de toekomst willen bekijken ons ook contacteren.

Studies:

- HBO - geriatrisch verpleegkundige
- HBO - ziekenhuisverpleegkundige
- HBO – verpleegkundige

Algemene vereisten:

- je hebt ervaring in de ouderenzorg
- je bent computervaardig (elektronisch zorgdossier GERACC)
- je bent in het bezit van een diploma verpleegkunde
- je hebt een visum verpleegkunde
- je beschikt over een grote dosis empathie en verantwoordelijkheidszin
- je hart ligt bij zorg voor ouderen en je hebt oog voor een kwaliteitsvolle zorgverlening. Dit vertaalt zich in een professionele maar warme werkhouding
- je bent een echte teamplayer maar kan ook zelfstandig werken
- je bent nauwkeurig en kan goed plannen en organiseren
- je kan vlot communiceren met de collega's, bewoners en familie en bent discreet voor, tijdens en na het werk
- je spreekt en begrijpt goed Nederlands

Kerncompetenties:

- integriteit: werken volgens de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen beschreven in de visie animatieve grondhouding, op een eerlijke, consequente en transparante manier

- respect: rekening houden met de eigenheid van iedere persoon. Zich houden aan de algemene regels. Zorg dragen voor eigendommen en materialen van de organisatie

- samenwerken: de werknemer kan met andere werknemers samenwerken. Er wordt rekening gehouden met de mening en gevoelens van anderen. De werknemer past zich aan in functie van het welzijn van de groep en de opdrachten die de groep hoort uit te voeren. De werknemer draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en streeft gemeenschappelijke doelstellingen na.

- loyaliteit: ondersteunen en uitdragen van de missie en de visie van de organisatie

- betrokkenheid: zich identificeren met anderen, het team en de organisatie. De werknemer kan zich inleven in de positie van de organisatie en wil actief bijdragen tot een positieve werking.

Jobgerelateerde competenties:

- de toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...). De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren.
- het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte. Het verpleegkundig materiaal voorbereiden.
- verpleegkundige zorg verlenen. Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...). Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)
- de klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, ...) De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken.
- activiteiten: bloedafname en bacteriologishe staalafname
- activiteiten: pijnbehandeling
- activiteiten: ouderenzorg
- activiteiten: palliatieve zorg
- activiteiten: mondzorg
- activiteiten: dementie

- de fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken
- palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen
- medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving

Persoonsgebonden competenties:

- samenwerken
- flexibel zijn
- nauwkeurig werken
- plannen en organiseren
- sociaal vaardig zijn
- zelfstandig werken
- bereid zijn tot leren

ZORGKUNDIGE

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een zorgkundige om ons zorgteam (paviljoen) te versterken. Het betreft een halftijdse (uren bespreekbaar) betrekking met een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur (vervanging zwangerschap).

Wij zijn een zeer huiselijk woonzorgcentrum met twee afdelingen en aangesloten serviceflats, gelegen aan de groene rand van Herentals. We streven naar een kwalitatieve zorg voor al onze bewoners, aangepast aan hun noden en willen ervoor zorgen dat ze zich bij ons thuis voelen. Je staat in voor een goede en effectieve verzorging van onze bewoners in het woonzorgcentrum op de open afdeling. Samen met je collega's streef je naar een kwaliteitsvolle zorg voor onze bewoners. Je geeft onze bewoners de verzorging die je uw eigen moeder of vader ook wil geven.

Alle acties gebeuren in nauw overleg met onze afdelingsverantwoordelijke.

Profiel

- Je bent in het bezit van een definitieve registratie zorgkundige
- Je bent computervaardig (elektronisch zorgdossier GERACC)
- Je hebt ervaring in de ouderenzorg
- Je spreekt en begrijpt goed Nederlands

Jobgerelateerde competenties

·         Domein: Palliatieve zorgen

·         Domein: Geriatrie

·         Domein: Dementie

·         Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan

·         De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen De persoon met een zorgbehoefte bij de inname van geneesmiddelen via orale weg helpen De verpleegkundige over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, verwondingen, ... informeren

·         De kamers en de sanitaire voorzieningen schoonmaken, ontsmetten en opruimen

·         Materiaal en instrumenten reinigen en desinfecteren Afval verwijderen

·         Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen

·         De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren

·         Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de verpleegkundige

·         Proper linnen ontvangen en verdelen Vuil wasgoed van de afdeling of de persoon met een zorgbehoefte sorteren

·         Overledenen verzorgen of helpen bij de verzorging

Persoonsgebonden competenties

  • Omgaan met stress
  • Zelfstandig werken
  • Zin voor nauwkeurigheid hebben
  • Leervermogen hebben
  • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
  • Resultaatgerichtheid
  • Samenwerken als hecht team
  • Regels en afspraken nakomen
  • Contactvaardig zijn

Aanbod

- vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur
- verloning volgens paritair comité 330.120, 1.35., IFIC-functie 6372  vanaf 1 november 2019
- woon-werkverkeer wordt vergoed. Kom je met de fiets krijg je fietsvergoeding
- permanente vormingsmogelijkheden
- aangename werksfeer met toffe collega's

Plaats tewerkstelling

BREMDAEL
ERNEST CLAESSTRAAT 62

2200 HERENTALS

Vereiste studies

BSO 3de graad Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige - 7de jaar

Secundair volwassenenonderwijs: Studiegebied Personenzorg

Talenkennis

  • Nederlands (goed)

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Contract

·         vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur

·         Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 5 dagen

·         Starten vanaf augustus

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: valerie@bremdael.be

Contact: Mevr. Temmerman Valerie 

 

Bremdael werft steeds aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, religie of afkomst.

Stuur je sollicitatiebrief + cv door naar valerie@bremdael.be

Via e-mail, CV en motivatiebrief naar valerie@bremdael.be
of per post: Ernest Claesstraat 62, 2200 HERENTALS

Contact: Mevr. Temmerman Valerie